بزودی ...

پلن 1
ســالانـه

150,000 تومان

تحویل فوری
فضا : 100 مگابایت
مدت : سالانه
ترافیک ماهیانه : 1 گیگابایت
کنترل پنل : Plesk
نوع فضا ذخیره سازی : SSD
وب سرور : IIS
پشتیبانی کامل از wordpress و joomla
پلن 2
ســالانـه

200,000 تومان

تحویل فوری
فضا : 200 مگابایت
مدت : سالانه
ترافیک ماهیانه : 2 گیگابایت
کنترل پنل : Plesk
نوع فضا ذخیره سازی : SSD
وب سرور : IIS
پشتیبانی کامل از wordpress و joomla
پلن 3
ســالانـه

300,000 تومان

تحویل فوری
فضا : 500 مگابایت
مدت : سالانه
ترافیک ماهیانه : 5 گیگابایت
کنترل پنل : Plesk
نوع فضا ذخیره سازی : SSD
وب سرور : IIS
پشتیبانی کامل از wordpress و joomla
پلن 4
ســالانـه

450,000 تومان

تحویل فوری
فضا : 1024 مگابایت
مدت : سالانه
ترافیک ماهیانه : 10 گیگابایت
کنترل پنل : Plesk
نوع فضا ذخیره سازی : SSD
وب سرور : IIS
پشتیبانی کامل از wordpress و joomla

بزودی ...